Trang chủ Trang chủ Tin tức > Tin tức sự kiện VICS
Thông tin VICS

VIG: CBTT Cổ phiếu VIG bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và hạn chế giao dịch

Cổ phiếu VIG bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và hạn chế giao dịch kể từ ngày 26/4/2021 và giao dịch vào ngày thứ 6 hàng tuần theo thông báo của HNX.

Chi tiết như file kèm theoCác tin khác:
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược