Trang chủ Trang chủ Tin tức > Tin tức sự kiện VICS
Thông tin VICS

CBTT bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Giám đốc khối tư vấn

VIG Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Giám đốc khối tư vấn kể từ 28/10/2020

1. Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Tô Thành Vinh

Xem chi tiết tại đây

2. Bổ nhiệm Giám đốc khối Tư vấn

Xem chi tiết tại đâyCác tin khác:
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược