Trang chủ Trang chủ Tin tức > Tin tức sự kiện VICS
Thông tin VICS

VICS Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên.

Nhà đầu tư:

Phan Ngọc Hồng - CMND: 220023863 do CA Khánh Hòa - cấp ngày 18/05/2015. Địa chỉ: 102 Đường 2/4 Phường Vạn Thanh, Nha Trang, Khánh Hòa, là cổ đông lớn nắm giữ cổ phiếu VIG với số lượng 3,200,600 cp

Đã thay đổi tỷ lệ.

Cổ đông đã thay đổi tỷ lệ cổ phần nắm giữ từ 3,200,600cp giảm xuống 2,600,600cp , số lượng thay đổi 600,000 cp, tỷ lệ thay đổi giảm 1%

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ: 11/06/2020

Phụ lục đính kèmCác tin khác:
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược