Trang chủ Trang chủ Tin tức > Tin tức sự kiện VICS
Thông tin VICS

VICS Công bố ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 và Bộ tài liệu kèm theo

Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 20/06/2020.

. Tài liệu đại hội và các mẫu văn bản vui lòng xem file đính kèm.

 

 
 
 
 
 
 
 
 


Các tin khác:
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược