Trang chủ Trang chủ Tin tức > Tin tức sự kiện VICS
Thông tin VICS

VICS: Công bố ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2020- ngày tổ chức DHCD thường niên 2020

-   Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự ĐHCĐ thường niên 2020 là ngày 20/05/2020.

-    Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 lần thứ nhất là ngày 20/06/2020

 

chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

1. Nghị quyết HĐQT

2.Công văn thông báo Các tin khác:
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược