Trang chủ Trang chủ Tin tức > Tin tức sự kiện VICS
Thông tin VICS

VICS: Thay đổi nhân sự

Thông qua đơn từ nhiệm của các cán bộ nhân sự vì lý do cá nhân.
 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng Khoán Thương Mãi và Công Nghiệp Việt Nam họp và ra nghị quyết như sau:
 
1. Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc của ông Nguyễn Giang Nam kể từ ngày 04/10/2018
 
2. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính của bà Đào Thị Thanh  kể từ ngày 04/10/2018.
 
Chi tiết xin xem file đính kèm: Nghị quyết miễn nhiệm nhân sự


Các tin khác:
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược