Trang chủ Trang chủ Tin tức > Tin tức sự kiện VICS
Thông tin VICS

VICS: công bố công ty kiểm toán 2018 và ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2018

Công bố công ty kiểm toán 2018 là công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2018 là ngày 26/7/2018.

chi tiết vui lòng xem file đính kèm: ký kết HĐ kiểm toán 2018 và chốt DSCD để tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2018Các tin khác:
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược