Trang chủ Trang chủ Tin tức > Tin tức sự kiện VICS
Thông tin VICS

VICS: CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và Bổ nhiệm nhân sự

Ông Lê Thái Hưng được HĐQT bầu làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Bà Nguyễn Phương Thúy  được Ban Kiểm soát bầu làm trưởng Ban nhiệm kỳ 2018-2023

bên cạnh đó, bà Đào Thị Thanh được bổ nhiệm làm Giám Đốc tài chính kể từ ngày 01.06.2018

chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Nghị Quyết HĐQTCác tin khác:
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược