Trang chủ Trang chủ Tin tức > Tin tức sự kiện VICS
Thông tin VICS
12/05/2022
Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 12/05/2022
20/04/2022
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022 công ty lãi
07/04/2022
Thời gian nghỉ: 01 ngày, thứ Hai ngày 11/04/2022 Thời gian làm việc trở lại: vào thứ Ba, ngày 12/04/2022
01/04/2022
Bà Phạm Thị Tú Anh đảm nhận chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 31/03/2022
08/03/2022
Tổ chức đại hội vào ngày 29/3/2022 tại Vườn Vua Resort & Villas, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
08/03/2022
Ông Nguyễn Xuân Biểu giữ chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 7/3/2022
12345678910...
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược