Trang chủ Trang chủ Tin tức > Tin tức sự kiện VICS
Thông tin VICS
26/11/2021
19/10/2021
Báo cáo tài chính Q3/2021 VIG tiếp tục lỗ
27/08/2021
Công ty nghỉ giao dịch ngày 02/09 và 03/09, giao dịch trở lại ngày 06/09/2021
12/08/2021
Đại hội thường niên lần 3 sẽ tiến hành vào ngày 15/08/2021
07/08/2021
Lần 2 của Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành vào ngày 12/08/2021
04/08/2021
VIG tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần đầu vào 07/08/2021
16/06/2021
Ngày họp mới sẽ tùy theo tình hình dịch bệnh để HĐQT quyết định
12345678910...
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược