Trang chủ Trang chủ Tin tức > Tin tức sự kiện VICS
Thông tin VICS
16/06/2021
Ngày họp mới sẽ tùy theo tình hình dịch bệnh để HĐQT quyết định
31/05/2021
VIG tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/6/2021
24/05/2021
VIG tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21/06/2021
24/05/2021
Ngày 17/5/2021 ông Nguyễn Đăng Quang đã bán CP VIG chỉ còn sở hữu 1.433.200 CP chiếm 4,2%
26/04/2021
Cổ phiếu VIG bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và hạn chế giao dịch kể từ ngày 26/4/2021 và giao dịch vào ngày thứ 6 hàng tuần theo thông báo của HNX.
20/04/2021
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 VIG tiếp tục lỗ
15/04/2021
Ngày 12/4/2021 Nguyễn Đăng Quang sở hữu 2.697.300 cổ phần VIG chiếm 7,9%
13/04/2021
Ngày cuối cùng đăng ký thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của VIG là 06/05/2021
02/04/2021
Ông Nguyễn Hải sở hữu 2.018.800 CP VIG (chiếm 5,94%) từ ngày 30/3/2021 Cùng Con ruột Nguyễn Đăng Quang sở hữu 1.250.000 cổ phiếu VIG
02/04/2021
Ông Nguyễn Hải sở hữu 2.018.800 CP VIG (chiếm 5,94%) từ ngày 30/3/2021 Cùng Con ruột Nguyễn Đăng Quang sở hữu 1.250.000 cổ phiếu VIG
02/04/2021
Ngày 29/3/2021 La Mỹ Phượng sở hữu còn 5.74% (1.958.700 CP VIG)
12345678910...
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược