NDN

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-27/03/2019
Giá tham chiếu 13,0
Giá mở cửa 12,9
Giá cao nhất 13,3
Giá thấp nhất 12,9
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 467.030
GD ròng NĐTNN 12.000
Room NN còn lại Room NN còn lại 340,73(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
13,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 21/04/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 18.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,58
P/E cơ bản: 9,20
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,60
Hệ số beta: 1,46
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 11.068.720
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 58,66
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 221,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 41,25 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,94 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược