LBM

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-29/01/2019
Giá tham chiếu 34,0
Giá mở cửa 35.389,8
Giá cao nhất 283.115,9
Giá thấp nhất 8.847,7
Giá đóng cửa 8.847,7
Khối lượng 40
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,7
 +8.813,7 (25.922,6%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 30/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 39.900  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,07
P/E cơ bản: 9,24
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,08
Hệ số beta: 0,35
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.157.500
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 80,76
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 160,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 18,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 13,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM24,3 -0,2 (-0,8%) 5,92,2
UPCOM35,7 -6,3 (-15,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,4 -0,3 (-6,4%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -28,4 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược